Kloosterman_collectie
ID Jaartal Auteur(s) Titel Onderwerp/trefwoorden zie omslag Bijzonderheden
1 z.j. G.J. Kloosterman m.m.v. mej. B.L. Huidekoper Zoutloos dieet laboratoriumcontrôle urine O1 - 3*
2 z.j. z. bron The training and responsibilities of the Midwife in the Netherlands structuuroverzicht Nlse opleiding O1 - 4
3 1954, 1963 archief W.G. Amsterdam Geslachtsdifferentiatie en Geslachtsverandering, voordracht. casus t.a.v G.J. Kloosterman, voordrachttekst ontbreekt O1 - 5
4 z.j G.J. Kloosterman : 3e en 4e druk Spoedeisende gevallen in de interne kliniek Eclampsie definitie, aetiologie, diagnose, therapie O1 - 6* * artikel in twee versies
5 1946 J.J. van Loghem Jr., G.J. Kloosterman Het Rhesusvraagstuk en erythroblastosis foetalis copie van boek, ISBN - O1 - 7
6
G.J. Kloosterman Over de polymorphie van erythroblastosis foetalis definitie; publicatie O1 - 9 (2 ex.)* Ned Tijdschr Geneeskd.1947; 91:3610-3
7 1947 G.J. Kloosterman, assistent Over het kunstmatig opwekken der baring in de tweede helft der zwangerschap door middel van een condoomcatheter historie, ontwikkeling, toepassing, voor-, nadelen O2 - 8
8
G.J. Kloosterman De klinische betekenis van de rhesusfactor voor de Verloskunde historie, aetiologie. Voordracht O2 - 10 Vergadering Nederlandse en Belgische gynaecologenvereniging te Utrecht
9
G.J. Kloosterman Polyletaliteit 10-03-1948; Polyletaliteit 24-03-1948 overzicht diverse oorzaken O2 - 11 Geneeskundige Gids. Wetenschappelijk tijdschrift voor geneeskunst en volksgezondheid Nrs 5 & 6
10
G.J. Kloosterman In memoriam prof. K. De Snoo, 16-01-1877 - 01-04-1949 over zijn werk, hypotheses en succes O2 - 12
11 5/13/1949 G.J. Kloosterman, Geneesheer-Directeur van de Kweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam Over het onderwijs in de Praenatale Zorg aan de Kweekscholen voor Vroedvrouwen zes benoemde regelmatige zwangerschapscontrôles O2 - 13 Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde nr.10 1949
12 1949 G.J. Kloosterman de Rhesus-factor A-O reeks 277 voorlichting O2 - 14 Stichting IVIOcopie van boekje
13 1949-1954 G.J. Kloosterman Vragenrubriek: inwendig maandverband; bespreking dissertaties; boekbesprekingen korte, heldere reacties O2 - 15
14
G.J. Kloosterman Praenatale Zorg, artikel ter gelegenheid van 50 jaar bestaand Groene Kruis historie en State of the Art in 1950 O3 - 16 het Groene en Witte Kruis officieel orgaan van de algemeene Nederlandsche vereeniging "Het Groene Kruis": extra nummer: 50 jaar Groene Kruis
15
G.j. kloosterman Erythroblastosis Foetalis and prenatal care aetiologie, voorkomen O3 - 17 Maandschrift cooe kindergeneeskunde XVIII 3.4 1950
16 1949 G.j.Kloosterman Gymnastiek voor moeders voor en na de bevalling, G. Hagström boekbespreking O3 - 18*
17 1951 G.J. Kloosterman Spontane necrose van de voorvoet bij een neonatus beschrijving en beloop van de afwijking O3 - 19*
18 8/17/1951 G.J. Kloosterman Bevoegdheid der vroedvrouwen uitgebreid toelichting op Wet 1 juni 1951: hele praenatale zorg, Venapunctie O3 - 20 Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde
19 10/1/1951 G.J. Kloosterman Uitbreiding van de bevoegdheid der vroedvrouwen toelichting Wet 01 juni 1951 O3 - 21* Tijdschrift voor ziekenverpleging
20 1951 G.J. Kloosterman Over de verhouding arts - vroedvrouw filosoferende historische ontwikkeling naar idealer samenwerken O3 - 22* Commissie Verloskundige Voorziening 1951
21 -1951 G.J. Kloosterman em mej. B.L. Huidekoper Over de betekenis van de placenta voor de öbstetrische sterfte". Een onderzoek van 2000 placent's Placenta:infarcering, gewichtverhouding met kind O3 - 23 Klinisch onderzoek Kweekschool voor Vroedvrouwen
22 Sep-53 G.J. Kloosterman De taak van de vroedvrouw in de strijd tegen de perinatale sterfte verslag Congres studie perinatale sterfte Brussel O3 - 24 (2 ex) Tijdschrift Het Kind nr. 5 1953
23 1954 G.J. Kloosterman Brief medical review of the last five years 1948-1953 o.a. sterftecijfers O3 - 25 uit kweekschool voor Vroedvrouwen
24 11/9/1953 J.S. Sindram; G.J. Kloosterman Kw.v.Vroedvrouwen; H. Rottinghuis OLVG De consultatiebureaux GG&GD voor praenatale zorg Ver. A'damse Gynaecologen voordrachten en discussie O4 - 26 overeenkomende ptn: per.sterfte terug te brengen naar 20 promille; tijdrovende bezigheden outsourcen; periodieke contrôles niet in consultatiebureau; oneens over bureaux
25 9/2/1954 G.J. Kloosterman Overdragen Zwangerschap artikel, zie ook O6 - 54 O4 - 28* Geneeskundige Gids, volledig artikel
26 1955 G.J. Kloosterman Overdragen Zwangerschap artikel uit Kw. v. Vroedvrouwen O4 - 29* Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 1955
27 5/1/1955 G.J. Kloosterman Overdragen Zwangerschap artikel ingekort O4 - 30 Verloskundige Gids. Maandblad van de Ned. R.K. vereniging van vroedvrouwen
28 12/1/1956 G.J. Kloosterman Prolonged Pregnancy uit Training School for Midwives, Amsterdam O4 - 35 International Monthly Review of Obstetrics and Gynecology, Basel (S), New York (USA)
29 7/10/1955 G.J. Kloostyerman L'aspect psychologique de la prophylaxe des douleurs de l'accouchement over de aard van baringspijn O4 - 31 (2 ex) uittreksel uit Bruxelles-Médical
30
H.Hoyng, G.J. Kloosterman, J.A. Stroink, J.C. Verhage 1956 Rapport inzake de organisatievorm van de praenatale zorg in Nederland ivm gebleken grote weerstand tegen consultatiebureaux praenatale zorg O4 - 32 geringere ned. Tijdschr v. Verloskunde en Gynaecologie 1955 daling kindersterfte
31
J.de Groot, A.J.M. Holmer, G.J. Kloosterman et al. Rapport aan vergadering oktober 1953 te Leiden moederlijke sterfte O4 - 33 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn.
32 1/14/1956 G.J. Kloosterman De betekenis van psychologische methoden tot bestrijding van de baringspijn belang van begeleiding en geruststelling O4 - 34(2 ex) Ned Tijdschr Geneeskd.1956; 100: 96-107 opm t.a.v Ruscha Kloosterman-Wijdevelt
33
G.J. Kloosterman Pijnloze bevalling psychoprophylaxe O4 - 36 Elsevier's Jaarboek 1956
34
A. Querido, M.A. van Bouwdijk Bastiaanse, S.van Creveld, H.T. Deelman. G.J. Kloosterman, mej.H.M. Mos, G. Oltmans, H. Rottinghuis, J.H. Wagenaar, P. de Wolff Onderzoekscommissie B&W Amsterdam naar oorzaken kindersterfte uitvoering onderzoek, resultaten O5 - 37 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 56, 116, 1956
35
G.J. Kloosterman Het universele karakter der Verloskunde Oratie ambt van hoogleraar aan de Universiteit v Amsterdam O5 - 38
36
G.J. Kloosterman Intra-uteriene exsanguinatie? voordracht, bespreking van een casus O5 - 39 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 1958
37
G.J. Kloosterman Wording en bestaansreden van het consultatiebureau voor prenatale zorg terugblik van opkomst en verdwijnen O5 - 40 Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde
38
G.J. Kloosterman Placenta and Perinatal Mortality o.a. vergelijk menselijke en dierlijke placentae O5 - 41* Prenatal Care Symposium juni 1959 Groningen
39
G.J. Kloosterman, J.G. Stolk Inleiding tot het dr. J.C. Beker- nummer carrière verloop J.C. Beker O5 - 42 Ned. T v. Verlosk. en Gyn. 59, 81, 1959
40
G.J. Kloosterman The training and responsibilities of the Midwife in the Netherlands begeleiding O5 - 43 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 50, 42, 1959
41
G.J. Kloosterman Zwangerschaps oefeningen en "pijnloze"baring zwangerschapsgymnastiek O5 - 44* Tijdschrift voor Gezondheidszorg april 1959
42 1959 G.J. Kloosterman Een langdurige baring? in partu of lichte intoxicatie? O5 - 45 klinische les Ned Tijdschr Geneeskd. 1959, 103 2409-16
43 1959 G.J. Kloosterman De kraamzorg historie en ontwikkeling kraamverzorging O5 - 46 rede op Groene Kruisdag 1959
44 1960 G.J. Kloosterman De obstetricus en de perinatale sterfte overzicht sterftecijfers O5 - 47* Ned Tijdschr Geneeskd. 1960, 104 2029-34
45 1960 G.J. Kloosterman Niederlande Abortsituation Voor 26 wkn geen aangifteplicht O5 - 48 Congres Rostock Internationale Abortsituation, Abortbekämpfung, antikonzeption
46 1960 G.J. Kloosterman les troubles fonctionel urëtro-vésicaux en gynecologie boekbespreking O5 - 49 Ned. T. v Verlosk. en Gyn. Juni 1960
47 1960 G.J. Kloosterman Zwangerschapsdiagnostiek Klinische les graviditeit of gyn. Aandoening O5 - 50* Ned Tijdschr Geneeskd. 1961; 105 217-21
48 1961 G.J. Kloosterman Woord vooraf bij lustrum viering Med. Fac. Der A'damse Studentenver. (1896) speech O6 - 51
49 1961 G.J. Kloosterman en L.G. Huis in 't Veld De uitscheiding van oestrogene stoffen en Pregnandiol bij een geval van niet-placentaire intra-uteriene sterfte casusbespreking O6 - 52* Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 61, 316, 1961
50 1961 G.J. Kloosterman De toekomst van de Nederlandse vroedvrouw Voordracht t.g.v 100 jaar bestaan Ned. Vroedvrouwopleiding O6 - 53* Tijdschr. Voor Sociale Geneeskunde 13-10-1961
51 1961 G.J. Kloosterman Overdragen zwangerschap? Klinische les, zie ook O4 - 28/29 1954-55 O6 - 54* Ned Tijdschr Geneeskd. 1961; 105: 2529-34
52 1962 G.J. Kloosterman Plaats van de vroedvrouw in de Nederlandse verloskunde voorlichting over verloskundige O6 - 55 Ons Kind en Wij no. 1 1962 opm. voorblad ontbreekt
53 1962 G.J. Kloosterman Over het verband tussen solutio placentae en zwangerschapstoxicose voordracht tijdens gyn-vergadering O6 - 56 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 1962 pp 99-112, vergaderingsverslag
54 1962 S. van Creveld, G.J. Kloosterman, I.A. Mochtar, J.G. Koppe Interchange between Blood of Mother an Fetus in Vascular Hemophilia bloedingstijd afwijking O6 - 57 Biol. Neonat. 4: 379-382 (1962)
55 1963 G.J. Kloosterman Placenta en perinatale sterfte met zogenaamd onbekende oorzaak placenta gewicht te relateren aan functie O6 - 58 Bulletin de la Société Royale Belge de Gynécologie et d'Obstetrique tome 33, 1963 pp23-33
56 1962 G.J. Kloosterman Hyperemesis Gravidarum vroege gestoses O6 - 59 Ned Tijdschr Geneeskd. 1962; 219-23
57 1963 G.J. Kloosterman Placenta, zwangerschapsduur en perinatale sterfte placenta, myomen ivm begin partus O6 - 60
58 1963 G.J. Kloosterman The Placenta, the Duration of Pregnancy and Perinatal Mortality voordracht Margaret Orford Lecturer O6 - 60 Chirurge en Ginekoloe van Suid-Afrika maart 1963 volume 7, no.1
59 1963 G.J. Kloostermab et.al. vergadering Ned. Gynaecologische Vereniging Wetenschappelijk gedeelte groot aantal onderwerpen O6 - 61 Ned. T. Verlosk. 63, 423, 1963
60 1963 G.J. Kloosterman The "Third Circulation" in identical Twins Voordracht voor Ned. Gyn. Vereeniging 12-01-1963 O7 - 62 Ned. T. Verlosk. 63, 395, 1963
61 1962 G.J. Kloosterman idem the third circulation in identical twins estratto da Scritti in onore del prof. Giuseppe Tesauro O7 - 62 (2ex) in copie en in drukvorm
62 1962 G. j. Kloosterman G. Schellong Ikterus Neonatorum boekbespreking O7 - 64
63 1963 G.J. Kloosterman Pijn in de onderbuik klinische les O7 - 65 bespreking van 'Bekkenpijn-syndroom'
64 1963 G.J. Kloosterman Het belang van penishygiëne voor de preventie van cervixcarcinoom penishygiëne & plaveiselcervixcarcinoom O7 - 66 Ned Tijdschr Geneesk. 1963; 107: 300-4
65 1964 G.J. Kloosterman In memoriam prof. dr. M.A. van Bouwdijk Bastiaanse (1887- 02-11-1964) in memoriam O7 - 67 Ned Tijdschr Geneesk. 1964; 108: 2288-9
66 1964 G.J. Kloosterman Demonstraties uit de Amsterdamse kliniek moedersterfte; zuigeling met glioma? O7 - 68
67 1964 G.J. Kloosterman Vier patiënten met gynaecologische en urologische afwijkingen wet.gedeelte vergadering 20-04-1963 O7 - 69 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 1964
68 1963 G.J. Kloosterman Stuitligging niet herkende stuitligging en baringsresultaten O7 - 70* Ned Tijdschr Geneesk 1964; 108: 505-9
69 1964 G.J. Kloosterman Causes et fréquence de la thrombose veineuse en obstetrique analyse v.d data; seizoeninvloed; leeftijd, conditie vaatsysteem O7 - 71 uittreksel uit Phlébologie 1964
70 1964 G.J. Kloosterman Structure, developpement et possibilités d'evolution future des services de maternité WHO conférence sur les services d'obstétrique et la formation des sages-femmes O7 - 72 (2ex) Moskou 18-27 november 1964; in frans en engels
71 1965 J.Th,F. Boeles en G.J. Kloosterman Mechanical activity in various parts of the human, non-gravid uterus post operatieve observaties van uterusweefsel O7 - 73 Acta Physiol. Pharmacol. Neerl. 13 (1065)
72 1965 G.J. Kloosterman De operatie van Van Bouwdijk Bastiaanse uteruscarcinoom bij DM patiënt O7 - 74 Ned. T. Verlosk. 1965 vergadering 16-01-1965
73 1965 & 1966 G.J. Kloosterman Prevention of Prematurity; over intra-uteriene groei en de intra-uteriene groeicurve definitie, kind-, placentagewicht O7 - 75/78 copie zonder figuren, overdruk Ned. T. Verlosk. 66, 361, 1966
74 1965 G.J. Kloosterman Een herwaardering van de internationaal aanvaarde definitie van prematuriteit placenta-coëfficiënt bepalend A<38 O7 - 77 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 1966. 66, 361
75 1966 G.J. Kloosterman Hoe lang groeit de menselijke placenta hypotheses kind- placentagewicht, discussie O7 - 76 Ned. T. v. Verlosk. en Gyn. 1966
76 1966 G.J. Kloosterman The Midwife and the Witch, Thomas Roger Forbes, Bijgeloof en obstetrische zorg boekbespreking O8 - 79
77 1966 G.J. Kloosterman Kan de sterfte aan cervix-carcinoom voorkomen worden? ethiologie, oproep detectie protocol O8 - 80 Ned Tijdschr Geneesk. 1966; 110: 829-34
78 1966 G.J. Kloosterman De bevalling aan huis en de hedendaagse verloskunde voordracht ledencongres KNMG Hilversum O8 - 81 Ned Tijdschr Geneesk. 1966; 110: 1808-15 ingezonden reactie1966; 110: 2178-9
79

80 1966 G.J. Kloosterman Netherlands: Program for Training the Midwife; p 83-92 voordracht conferentie Italië, incl discussie O8 - 82
81 1967 G.J. Kloosterman Postmaturity voordracht Mémoires de l'Academie Royale de Med. Belgique O8 - 83
82 1967 G.J. Kloosterman Commissie Medische Abortus aan Amsterdamse huisartsen voorwaarden bij verwijzing zwangerschapsonderbreking O8 - 84 Twee brieven nav publicatie Ned Tijdschr Geneesk, Televisieuitzending, publicatie MC
83 1967 G.J. Kloosterman The Obstetrician and Dysmaturity voordracht Nutricia Symposium 1967 O8 - 85* Symposium Aspects of Praematurity and Dysmaturity
84 1967 J.Th.F. Boeles, G.J. Kloosterman e.a. Mechanical activity of the human gravid and non-gravid uterus in vitro artikel O8 - 86 Acta Physiol. Parmacol. Neerl. 14 (1967)
85 1968 G.J. Kloosterman De organisatievorm van de Nederlandse verloskunde en de verantwoordelijkheid daarbij van de Nederlandse gynaecologen voordracht Ned. Gyn. Ver. 1967 O8 - 87 Ned. T. Verlosk 68 357, 1968
86 1968 C. Dudok de Wit, E. Borst-Eilers, Ch.M. van der Weerd, G.J. Kloosterman Preventie van rhesus-immunisatie met behulp van anti-rhesus(D)-immunoglobine verslag klinisch onderzoek in 10 Ned. Ziekenhuizen O8 - 88 Ned Tijdschr Geneesk. 1968; 112:2345-51
87 1969 G.J. Kloosterman The organization of obstetrics in the Netherlands voordracht Dublin 1968 O8 - 89 voordracht in ontwerpfase, volledig?
88 1969 G.J. Kloosterman Abortus Provocatus Medicinalis artikel medische ethiek O8 - 90 Recent medisch ethisch denken II p 152-181
89 1969 G.J. Kloosterman Abortus Provocatus Medicinalis samenvatting voordracht Stichting Studium Generale T.H. Delft O8 - 91
90 1969 G.J. Kloosterman Ongewenste zwangerschap inleiding symposium 1968, over onderzoek naar attitude huisarts tav abortusverzoek O8 - 92 (1969) Huisarts en Wetenschap 12, 161
91 1969 G.J. Kloosterman Volksmedizinisch-geburtshilfliche Aufzeichnungen aus dem Lötschental, Carl Múller boekbespreking O9 - 93
92 1969 G.J. Kloosterman Kraamzorg bij huisbevallingen, H.P. Verbrugge, proefschrift Leiden boekbespreking O9 - 94 aanwinst voor organisatie verloskundige zorg
93 1969 G.J. Kloosterman Over intra-uteriene groei en de intra-uteriene groeicurve voordracht Ned. Gyn. Ver. 1968 O9 - 95 Ned. T. Verlosk 1969
94 1969 R.F. van Wering e.a. Orale Anticonceptie, symposium Ned. Vgynaecologische vereniging bundeling voordrachten&discussies O9 - 96 Ned Tijdschr Geneesk. 1970; 114: 1416-36
95 1969 G.J. Kloosterman Continu of discontinu gebruik van anticonceptiva voordracht symposium 13-12-1969 O9 - 100 Ned Tijdschr Geneesk. 1970; 114: 1429-33
96 1969 A.A. Haspels, G.J. Kloosterman Het gebruik van orale contraceptiva met of zonder pauze advies intermitterend OAC leidde tot ongewnste graviditeiten O9 - 97 Ned Tijdschr Geneesk. 1969; 113: 11-13
97 196? J.I. de Bruijne, G.J. Kloosterman Perinatale sterfte artikel bron? Cijfers van1920-1961 O9 - 98
98 1970 G.J. Kloosterman De moedersterfte in het door de Amsterdamse Universiteitskliniek voor Verloskunde verzorgde rayon demonstratie uit kliniek vergadering 25-01-1969 O9 - 99 Ned. T. Verlosk. 1970
99 1970 G.J. Kloosterman & W.P. Plate Ned. T. v Verlosk&Gyn: Inleiding tot het laatste nummer; Afscheid NTvV&G overgaand naar Ned Tijdschr Geneesk O9 - 101 Ned. T. Verlosk. I. 70; II. 70
100 1970 G.J. Kloosterman On intra uterine Growth (the significance of prenatal care) publicatie&voordracht Int. Journal of Gyaecology and Obstetrics O9 - 102 Int.JoG&O vol 8 nr 6 part 2 nov 1970; tekst met annotaties
101 1970 G.J. Kloosterman Low Birth Weight proceeding 2nd Europ.Congr. Perinatal Medicine, London 1970 O9 - 103* presentatie van cijfermateriaal
102 1971 G.J. Kloosterman Het moederschap als creatieve daad Klinische les UvA O9 - 104
103 1971 G.J. Kloostermsn Zwangerschapsbepaling door de vrouw zelf artikel, reactie op media aandacht voor Predictor O9 - 105 Ned Tijdschr Geneesk. 1971; 115: 1033-34
104 1972 G.J. Kloosterman Abortus Provocatus, historie, juridisch aspect, ethiek voordracht Paramaribo O9 - 106*
105 1972 G.J. Kloosterman De vroedvrouw, haar taak en haar verantwoordelijkheid in een technologische wereld voordracht Int.Confederation of Midwives, Washingon O9 - 107* in Nederlands;7 ptn voor vroedvrouw, 107a: engelse vertaling
106 1973 G.J. Kloosterman die Hebamme, ihre Aufgabe und ihre Verantwortung in einer technischen Welt voordracht ICM Washington O9 - 108* in Duits, Die Schweizer Hebamme aug. 1973 71 jrg. nr 8
107 1973 G.J. Kloosterman Epilepsie en aangeboren afwijkingen artikel O9 - 109* Ned Tijdschr Geneesk. 1973; 117: 220-4
108 1973 G.J. Kloosterman zonder titel tgv Honorary Fellows en Fellows ad eundem , House Dinner Nuffield Hall gelegenheidsspeech O9 - 110
109 1973 G.J. Kloosterman L'Organisation Obstétricale en Hollande voordracht Nestlé Guizot Monaco O10 - 111* franstalig
110 1973 G.J. Kloosterman Kloosterman als voorzitter van het Stafconvent bij vertrek professor Boerema Toespraak: afscheid chirurg Boerema O10 - 112
111 1973 G.J. Kloosterman Dysmaturitas. Intra-uteriene aspecten van dysmaturitas voordracht symposium Kindergeneeskunde O10 - 113 maandschr. Kindergeneesk. 42: 196, 1`974
112 1974 J.g. Koppe, G.J. Kloosterman e.a. Toxoplasmosis and pregnancy, with a long-term follow-up of the children artikel O10 - 116 Europ. J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol., 1974, 4/3, 101-110
113 1974 G.J. Kloosterman The Avoidance of Prematurity voordracht 4e European Congress of Perinatal Medicine O10 - 117* * Praag aug. 1974; Eur. Perinatal Society
114 1974 G.J. Kloosterman Personalia: de 70e verjaardag van van prof. van Emde Boas gelegenheidsspeech O10 - 118 Ned Tijdschr Geneesk. 1974; 118: 935-6
115 1975 G.J. Kloosterman Zur Förderung der Mutter- Kind-Bindung in der modernen Geburtshilfe voordracht O10 - 120 Congres Kindergeneeskunde München
116 1975 G.J. Kloosterman Obstetrics in the Netherlands: a survival or a challenge? voordracht O10 - 121* * Congres Meiu Tunbridge Wells Meeting
117 1976 G.J. Kloosterman Diabetes en zwangerschap lezing met bespreking Kon. Acad. v. Geneesk. België O10 - 122* Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, XXXIX, nr 4, 1977, blz. 181-201
118 1976 G.J. Kloosterman T.K.A.B. Eskes, J. de Haan, J.G. Stolk, H, van Kessel (eds) Aspects of Obstetrics To-day boekbespreking O10 - 123 Europ. J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol., 1976, 6/5, 289-293
119 1976 G.J. Kloosterman The 'third circulation' in Identical Twins voordracht Brussel O10 - 124 zie deze catalogus 1963 O7 - 62
120 1976 G.J. Kloosterman Uitreiking van de "De Snoo" prijs aan Swaab en Honnebier toespraak Utrecht O10 - 125 Gynaecologenvergadering 28 februari 1976
121 1976 G.J. Kloosterman Social Factors and teir Influence on Perinatal Mortality voordracht Mexico O10 - 126*
122 1976 G.J. Kloosterman Home and Institutional Delivery in the Netherlands artikel O10 - 127
123 1976 D. van Alten, G.J. Kloosterman, P.E. Treffers Comments on: R. Dingall 'A place to be born' ingezonden reactie O10 - 128 British Medical Journal 27 march 1976
124 1976 G.J. Kloosterman Zur Förderung der Mutter- Kind-Bindung in der modernen Geburtshilfe artikel bundel 'Die Welt des Neugeborenen O10 - 129 Monatschrift für Kinderheilkunde 124, 563 - 569
125 1977 G.J. Kloosterman De vroedvrouw in verleden, heden en toekomst voordracht 25 januari 1977 O10 - 130 Opening Kweekschool v Vroedvrouwen Slotervaart Ziekenhuis
126 1977 G.J. Kloosterman Frederick Leboyer Geboren worden zonder pijn boekbespreking O11 - 131 T. soc. Geneesk. 55 91977) 463
127 1977 J.G. Koppe, H. Smolders-de Haas, G.J. Kloosterman Effects of Glucocortocoids during pregnancy on the outcome of th children directly after birth and in the long run artikel O11 - 132 Europ. J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol., 1977, 7/5, 293-299
128 1977 G.J. Kloosterman Personalia: In memoriam prof.dr. J.I. de Bruijne; In memoriam O11 - 133 Ned Tijdschr Geneesk. 1977; 121: 850-1
129 1977 G.J. Kloosterman De samenwerking tussen obstetricus en neonatoloog overpeinzing bij in memoriam O11 - 133a* T. Kindergeneesk. 47, no 1, 1979
130 1978 G.J. Kloosterman Epidemiology of postmaturity voordracht Boerhaave Human parturition O11 - 134 1979 Leiden University Press
131 1978 G.J. Kloosterman Epidemiology of postmaturity tekst artikel O11 - 134a 1979 AZU
132 1978 G.J. Kloosterman Intrapartum Benefits and hazards of Monitoring voordracht Perinatologie Wenen O11 - 135 6e Europese congres Wenen
133 1978 G.J. Kloosterman Benefits and Hazards of Monitoring Intra Partum artikel O11 - 135a
134 1978 G.J. Kloosterman De Nederlandse verloskunde op de tweesprong artikel O11 - 136 Ned Tijdschr Geneesk. 1978; 122: 1161-71; 3 ex
135 1978 L. Schalm voorzitter G.J. Kloosterman De Nederlandse verloskunde op de tweesprong discussie O11 - 137 Ned Tijdschr Geneesk. 1978; 122: 1200-02 ; 2 ex.
136 1978 G.J. Kloosterman Organization of Obstetric Care in the Netherlands Translation Nlse verlosk op tweesprong O11 - 138
137
G.J. Kloosterman The organisation of obstetrics in the Netherlands Artikel, ws voorbereiding O11 - 138a
138 1979 G.J. Kloosterman Kort overzicht van de ontwikkeling van de specialistische opleiding verloskunde/gynaecologie voordracht O11 - 139
139 1979 G.J. Kloosterman Humane zwangerschap en geboorte artikel symposium 'Babyzorg en gedrag' O12 - 140 Huisarts en Wetenschap (1979) 22, 235-37
140 1979 G.J. Kloosterman Humane zwangerschap en geboorte voordracht bij opening van symposium O12 - 140a tekst identiek aan O12 - 140, met correcties
141 1979 Th.H. Bot, G.J. Kloosterman, J.M.H. Vossen, D.J. de Levita, Verslag van het symposium 'Babyzorg en de ontwikkeling van het gedrag bundel drie voordrachten met aansluitende discussie O12 - 141 o.a. kindermishandeling
142 1979 G.J. Kloosterman The obstetrician's view voordracht First European Congress of Obstetric Anaesthesia and Analgesia O12 - 143 17-20 september 1979 Birmingham U.K.
143 1980 G.J. Kloosterman Negative aspects of Electronic fetal monitoring intra-partum; alternative possibilities voordracht, ingediende vragen beantwoord O12 - 144* Symposium Nijmegen
144 1980 G.J. Kloosterman De waarde van de huisbevalling in 1979 voordracht vergadering O&G O12 - 145 11 en 12 april 1980 Maastricht
145 1980 G.J. Kloosterman De waarde van de huisbevalling in 1979 voorbereiding publicatie NTvG O12 - 145a stelling: huisbevalling als mogelijkheid behouden, streven naar hospitalisatie van alle geboorten is nadelig en verwerpelijk
146 1980 G.J. Kloosterman La nascita como evento fisiologico. L'esperienza Olandese voordracht congres O12 - 146 Florence april 1980
147 1980 G.J. Kloosterman Why Midwifery? voordracht congres 012 - 148* Vancouver Canada april 1980
148 1980 G.J. Kloosterman Donorinseminatie Artikel bij Commentaren O12 - 149 Ned Tijdschr Geneesk. 1980; 124: 603-5
149 1980 G.J. Kloosterman Nota voor de stuurgroep over het öude"begrip afdelingen visiestuk op ziekenhuisstructuur O12 - 150 AZUA stuk
150 1981 G.j. Kloosterman Obstetrics in the Netherlands 'Do you think you can take over the universe and improve it? Over vroedvrouw en kraamverzorgster O13 - 151
151 1981 G.J. Kloosterman the Dutch Experience overzicht dutch system (selection during pregnancy O13 - 153 London april 1981
152 1981 G.j. Kloosterman Prof. Enschedé en de legalisatie van abortus provocatus in Nederland samenvatting 14 jaar abortuswetgeving O13 - 154 Mar-81
153 1968 G.J. Kloosterman Ongewenste zwangerschap voordracht symposium abortus en wetgeving O13 - 154a Drachten oktober 1968
154 z.j. G.J Kloosterman Gynaecologische aspecten van de ongewenste zwangerschap indicatie tot AAP O13 - 154b
155 1980 G.J. Kloosterman Over de waarde van de thuisbevalling voordracht vergadering O&G O13 - 152 Maastricht Ned. Ver. Voor obstetrie en Gynaecologie 11-12 april 1980
156 1981 G.J. Kloosterman The Universal Aspects of Childbirth; Human Birth as a Socio-psychomatic paradigma artikel O13 - 155 Journal Psych obstetr. Gynecology
157 1982 G.J. Kloosterman Oorzaken en kenmerken van intra uteriene groeivertraging voordracht symposium O13 - 156 Symposium Stolte
158 1982 G.J. Kloosterman Borstvoeding in ziekenhuizen voordracht AZUA O13 - 157
159 1982 G.J. Kloosterman Openingswoord bij het congres 'lichaamstaal' voordracht O13 - 158 congrescentrum Den Haag
160 1982 G.J. Kloosterman Minder genitale prolapsen artikel O13 - 159 Ned Tijdschr Geneesk. 1982; 126: 1311
161 1984 G.J. Kloosterman Medische specialismen nader belicht Gynaecologie-obstetrie artikel O13 - 160 M.C. nr.29 - 20 juli 1984 pp 926-928
162 1982 G.J. Kloosterman Een controverse tusssen moderne bijbelvertalingen en recente verloskundige inzichten artikel over humane en animale verloskunde O13 - 161
163 z.j. G.J. Kloosterman Een haan voor Asklepios (1) artikel over historie van medici O13 - 161a
164 z.j. auteur ws Mr. J. Klomp, gynaecoloog authentieke inventarislijsten artikelen 1 t/m 161a


165 1954 G. J. Kloosterman Bespreking twee dissertaties resp. F. op de Beeck, A. Sikkel over perinatale sterfte; medisch-sociaal en universiteitskliniek te A'dam O14 - 162
166 1938 K De Snoo De preventieve taak der verloskunde afscheidscollege O14 - 163 afscheidscollege 24-02-1938 Batavia met In memoriam
167 z.j. G.J. Kloosterman Over het verband tussen solutio placentae en zwangerschapstoxicose voordracht met discussie O14 - 164 ws. in 1960
168 z.j. G.J. Kloosterman rede bij 50-jarig bestaan van de R.K. Vroedvrouwenbond voordracht O14 - 165 ws. in 1971
169 1971 G.J. Kloosterman Zwangerschapsbepaling door de vrouw zelf, inclusief ingezonden artikel incl. reacties O14 - 166 Ned Tijdschr Geneesk. 1971; 115: 1274-77
170 1977 O.P. Bleker, G.J. Kloosterman, W. Breur, D.J. Miedras The volumetric growth of the human placenta: a longitudinal ultrasonic study artikel O14 - 167 Am. Journal of Obstetrics and Gynecology, vol.127 no,6 pp 657-661 march 14, 1977
171 1977 O.P. Bleker, G.J. Kloosterman, B.L. Huidekoper, W. Breur Intrauterine growth of twins as estimated from birthweight and the fetal biparietal diameter artikel O14 - 168 Europ.J. Obstet. reprod. Biol.1977
172 1979 O.P. Bleker, W. Breur, B.L. Huidekoper A study of birth weight, placental wight and mortality of twins compared to singletons artikel O14 - 169 British Journal of Obstret. And Gynaecology februari 1979
173 1974 G.J. Kloosterman Vrouwenkliniek viert herstel artikel O14 - 170 WG-nieuws speciale editie 26 april 1974
174 z.j. G.J. Kloosterman Enkele raadgevingen voor de a.s. moeders die thuis de geboorte van hun baby zullen afwachten voorlichting stencil O14 - 171 W.G. voorlichting ws.<1974
175 z.j. G.J. Kloosterman Wanneer moet u voor de geboorte van uw baby naar onze kliniek komen voorlichting stencil O14 - 172 W.G. voorlichting ws.<1974
176 1977 G.J. Kloosterman De vroedvrouw in verleden, heden en toekomst voordracht O14 - 173 Twee versies; zie ook O10 - 130
177 1969 G.J. Kloosterman Demonstratie uit de ontvangende kliniek: moedersterfte in kliniek en buitendienst 1968 Verslag W.G. O14 - 174 Ned T Geneesk.; 113: 2219-20
178 z.j. G.J. Kloosterman midwifery in the Netherlands voordracht O14 - 175
179

prof.dr. Gerrit Jan Kloosterman, 02-04-1915 - 14-07-2004 curriculum vitae O15 - a carrière, huwelijk 1940
180


social activities and functions O15 - b o.a voorzitterschappen
181


awards O15 - c
182


Lectures on invitation from abroad O15 - d
183


publications of prof.dr. G.J. Kloosterman O15 - e
184


books O15 - f
185


publicaties van prof.dr. G.J. Kloosterman O15 - g
186

verzoek P.E. Treffers aan Kloosterman m.b.t. Vakgroep jaarverslag 1980 overzichtslijst 1980, 1979 O15 - h publicaties, voordrachten, boeken
187

P.E. Treffers In memoriam O15 - j Ned Tijdschr Geneesk.2004; 148: 1701
188

189

prof.dr. G.J. Kloosterman in het nieuws vnl. krantenknipsels O15
190

Geneeskundige Gids 10-5e jaargang oktober 1974 pp 5 -23 GG portret, Kloosterman over Kloosterman O15 uitgebreid artikel, bevat voorbeeld van handschrift
191 z.j. z. bron Belemmerende regels opheffen. De geboorte in het ziekenhuis en de ouder-kind relatie
O15 197?
192 1971 Dagblad Trouw prof. Kloosterman komt op voor de vroedvrouw. Onjuist om elke zwangere vrouw door een arts te laten behandelen Cisca Dresselhijs O15 Binnenland Kunst 02-10-1971
193 1978 Margriet Ruscha Kloosterman: 'Als ik zit te tekenen, ben ik weer als een kind' Hans Wierenga O15 40 06-10-1978
194 1979 FC De amsterdamse hoogleraar verloskunde prof kloosterman en de waarde van het thuis een kind krijgen 'een bevalling is niet iets angstaanjagends' gerbrand feenstra O15 p 8-fc 19-20 januari 1979
195 1980 Actuele Zaken W.G. Deur naar thuisbevallingen moet open blijven
O15 Sep-80
196 1981 Phase romantische kleurenfoto, voorblad?
O15 juni-juli 1981
197 1981 Libelle Vrouwenarts professor Kloosterman legt uit waarom hij zo'n warm voorstander is van thuis bevallen Marjan van Marle O15 nr 30 24-07-1981
198 1982 Voorlichtingsblad AMC Afscheid prof. Kloosterman D.V. O15 oktober 1982 p 9
199 1983 Opzij Elke taxichauffeur kan een bevalling doen'Gynaecoloog Kloosterman neemt na 25 jaar afscheid als hoogleraar in Amsterdam Ariane Amsberg O15 Feb-83
200 1983 de Volkskrant afscheid prof. Kloosterman 'Twintig jaar geleden had je nog gedonder over geboortenregeling' Ineke Jungschleger O15 Wetenschap & samenleving 08-01-1983
201 1983 NRC Handelsbled Gynaecoloog G.J. Kloosterman neemt afscheid De Werkelijkheid maakt je milder H.S. Verbrugh O15 Wetenschap & onderwijs 06-01-1983
202 1983 Vrij Nederland Dat de vrouw door de natuur is voorbestemd om zwanger te worden is een seksistische gedachte' Gynaecoloog Kloosterman: 'Mijn leermeester zei: bemoei je niet met anticonceptie, je eindigt als aborteur' Anita van Ommeren, Ageeth Scherphuis O15 jaargang 44 08-01-1983
203 1983 T (Telegraaf?) Vrouw van nu kan best zelf over abortus beslissen'Opzienbarend afscheidscollege van hoogleraar gynaecologie professor Kloosterman Irene Dikkers O15 1/10/1983
204 1983 NTC Handelsblad rubriek Anderzijds: De dokter en het beest Vera Illès O15 1/17/1983
205 1983 NRC Handelsblad rubriek Brieven: de Dokter Hieke Snijders-Borst O15 1/28/1983
206 1983 WGZ Prof. Kloosterman bij afscheid: 'Gynaecologie pleegt aanslag op zelfrespect van de vrouw
O15 1/12/1983
207 1984 De Medicus Vrouw moet vrije keuze houden te bevallen waar zij dat wil Dens Vroege