Collectie

Bibliotheek

Sinds 1982 is een gevarieerde verzameling ontstaan bestaande uit Leerboeken Verloskunde, verloskundige bibliografie, notulen van vroedvrouwbond en verloskundige vereniging, afstudeerscripties, verloskundig instrumentarium en audiovisuele middelen.

Een complete serie verloskundige tijdschriften -vakbladen- vanaf het eerste verschijnen in 1897 is aanwezig. Van het Maandblad/Tijdschrift voor Practische Verloskunde is het gedeelte tot 1950 gedigitaliseerd door de Koninklijke Bibliotheek. De verwachting is dat dezen integraal op het Internet zal worden gepubliceerd.

Overzicht documentatie

Museale voorwerpen

Door giften en uit nalatenschappen is een hoeveelheid - soms ontroerende - verloskundige voorwerpen in de Stichting terecht gekomen. De vertrouwde monorale stethoscoop van Pinard, -'onze' toeter-, is in hout, metaal en plastic, kort en lang aanwezig. Verlostassen zijn te zien met daarin sigarendoosjes of prachtige metalen dozen voor het opbergen van instrumentarium. Tot dit instrumentarium hoorde tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw de bekkenpasser. Wie kent deze nog en tweede vraag: zou er in de huidige praktijk van verloskunde nog iemand zijn die een bekkenpasser gebruikt?

bekkenpassers

Audiovisuele middelen

Een aantal VHS voorlichtingsbanden en banden met opnames van huisbevallingen wachten op dit moment op omzetting naar hun digitale versie. Ook audiotapes -sommige nog afspeelbaar op een cassettedek- dienen omgezet. Het interessante aan deze tapes is dat hierop stemmen uit het verleden weer te beluisteren zijn.

Speciale collectie

Sommige items in de collectie zijn van een dusdanig waardevolle authenticiteit dat zij een speciaal onderdeel in de collectie vormen.
Onder andere worden aan de speciale collectie toegekend twee gedrukte instructies voor stadsvroedvrouwen uit 1765 (Deventer) en 1768 (Utrecht) en de aan Petrus Camper toegeschreven vertaling van het Tractaat van de siektens der swangere vrouwen door François Mauriceau uit 1759.

Instructie voor stadsvroedvrouwen (Deventer)
Instructie voor stadsvroedvrouwen (Utrecht)

1759 Titelpagina van het Leerboek
1759 Titelpagina van het Leerboek.

Kloosterman Collectie

Prof.dr. G.J. Kloosterman (1915-2004)
Prof.dr. G.J. Kloosterman (1915-2004). Foto 1972.

Professor Kloosterman heeft veel voor de Nederlandse verloskunde betekend. Tijdens zijn carrière als medicus bekleedde hij de functie van Geneesheer-Directeur van de Kweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam waarna hij hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie aan de Universiteit van Amsterdam werd. De organisatievorm van verloskundige zorg hier ter lande, de sociaal-medische aspecten, maar vooral de fysiologie van de baring en de verloskundigen als haar hoedsters konden op zijn inzet en ruime belangstelling rekenen. Hij heeft door zijn activiteit en overtuigingskracht een onuitwisbare invloed gehad op het gehele vakgebied van de Verloskunde. In de hier getoonde collectie –beginnend in 1946 en eindigend in 1982– bevinden zich ongeveer 197 teksten van voordrachten en artikelen. De opbouw van de vermelding gaat via nummering, jaartal, auteur en co-auteurs naar titel, aard van het stuk, vindplaats (een asterix betekent een dubbel exemplaar is aanwezig). In de laatste kolom bevindt zich –indien bekend- een vermelding van het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd werd. Professor Kloosterman moet een uitgebreide correspondentie gevoerd hebben, maar die ontbreekt in deze collectie. Wel is de inventarisatie afgerond met een Curriculum Vitae en een In Memoriam van de hand van prof. dr. P.E. Treffers. Diverse krantenartikelen van interviews met prof. Kloosterman ronden de collectie af.

Kloosterman Collectie