Catharina Schrader

Home

Catharina Schrader Stichting

De Catharina Schrader Stichting (CSS) is opgericht in 1981 door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, thans Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). In 1982 start de inrichting van het huidige documentatiecentrum. De collectie beslaat drie onderdelen, te weten: documenten en boeken, audiovisuale banden en museale voorwerpen. De collectie bevindt zich in Urk.

De Catharina Schrader Stichting ontleent haar naam aan Catharina Geertruida Schrader, die van 1693 tot 1745 als vroedvrouw werkzaam was in Dokkum en omgeving. Gedurende vrouw Schrader haar lange, arbeidzame leven heeft zij nauwgezet een dagboek bijgehouden van haar verloskundige activiteiten: het memory boeck van de vrouwens.
Dit dagboek beleefde in 1984 een heruitgave onder auspiciën van de Catharina Schrader Stichting. Prof. dr. G.J. Kloosterman -verloskundig statistische bewerking- en prof. dr. M.J. van Lieburg -inleiding,transcriptie en annotatie van de oorspronkelijke teks- verzorgden het manuscript. Uit de hier geplaatste tekst blijkt dat vrouw Schrader zelf hoopte dat haar verslagen bewaard zouden blijven voor het nageslacht.

Catharina Schrader zal door haar grote toewijding en de kwaliteit van haar werk een voorbeeld blijven voor hedendaagse en toekomstige verloskundigen. Uit de hier geplaatste tekst blijkt dat vrouw Schrader zelf hoopte dat haar verslagen bewaard zouden blijven voor het nageslacht.

Memory Boeck van de Vrouwens
... en tot mijn verwonderinge dar om ens ongeweesen of nae mijn doodt door imant nog nut en leringe uyt mogt trecken …
(en tot mijn verwondering daarom, (is het) ongewis of na mijn dood door iemand nog nut en lering uit moge trekken)

Missie & Visie van de Catharina Schrader Stichting

De CSS stelt zich als missie het erfgoed van de Nederlandse verloskundigen in stand te houden, te actualiseren en te beschermen. De Stichting zet zich in om voorlichting te geven over de geschiedenis van de Nederlandse verloskunde en de positie van de Nederlandse verloskundigen.

De CSS verleent medewerking aan onderzoekers door haar collectie voor hen beschikbaar te stellen. Ook beantwoord zij -waar mogelijk- de vele vragen die door geïnteresseerden aan haar worden gesteld.

CSS Jaarverslag 2011
CSS Jaarverslag 2012
CSS Jaarverslag 2013
CSS Jaarverslag 2014
CSS Jaarverslag 2015
CSS Jaarverslag 2016
CSS Jaarverslag 2017
CSS Jaarverslag 2018
CSS Jaarverslag 2019
CSS Jaarverslag 2020